The Nevertheless Referrin' Extraneousness - Rodeo Song

Sitta i kassan

Jag sitter bakom ett kassaregister hela dagarna i ända. Det är roligare än det låter kan jag säga. Jag tycker att det är riktigt roligt för det mesta. Man måste vara ganska så bra på matematik för att kunna arbeta med detta. Men jag fick nämligen väldigt bra betyg i matematik när jag gick i skolan. Så jag kan mina siffror om man säger så i alla fall. Jag är väldigt snabb och bra på huvudräkning vilket är bra när man har det här jobbet. Så det är bra det.