The Nevertheless Referrin' Extraneousness - Rodeo Song

Han har ett tufft jobb

Min man jobbar med redovisning i stockholm. Många som vi  träffar verkar tycka att det är det tråkigaste jobbet som man kan ha. Men alla vill gärna vara skuldfria och ha ordning på sina papper och då behövs det att någon håller ordning på papper och kvitton och bokslut. Jag är full av beundran för min man. Jag hade inte vågat ha det ansvaret på mig. Att ha hand om andras pengar. Dessutom är jag glad att ha en man som kan hjälpa mig ta hand om vår ekonomi för jag är inte den mest ordningsamma.